Ons team

Het team van Fair&Square bestaat uit ervaren en deskundige maatschappelijk werkers en ervaringswerkers met expertise op het gebied van hulpverlening aan sekswerkers. In onze hulp- en dienstverlening betrekken wij zoveel mogelijk de kennis en inzichten van sekswerkers. Wij willen voorkomen dat er over sekswerkers gesproken en beslist wordt zonder dat sekswerkers daarbij zelf betrokken zijn.